Πλήρης Διερεύνηση αναιμίας. Γενική Αίματος, Λευκοκυτταρικός τύπος (επίχρισμα), Δικτυοερυθροκύτταρα, Σφαιροκύτταρα, Σχιζοκύτταρα, Θρομβοκύτταρα, DBill, TBill, TP, LDH. Έλεγχος για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων.


Μικροσκοπική αναζήτηση σε Buffy Coat των λοιπών συνήθων αιμοπαρασίτων : Anaplasma (Ehrlichia) platys, Anaplasma phagocytophilum (E.equi), Hepatozoon canis, Haemobartonella canis και αναζήτηση μικροφιλαριών.
 * Με το πακέτο 7β πέραν του χαρακτηρισμού της αναιμίας με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, αναγεννητική, αιμολυτική-αιμορραγική, υποπλαστική, απλαστική, μας δίνεται πλέον η δυνατότητα και της αιτιολογικής διάγνωσης εφόσον είναι γνωστό ότι οι παραπάνω παράγοντες αποτελούν τους σπουδαιότερους παράγοντες, που προκαλούν αναιμία στο σκύλο.