Διερεύνηση αναιμίας. Γενική Αίματος, Λευκοκυτταρικός τύπος (επίχρισμα), Δικτυοερυθροκύτταρα, Σφαιροκύτταρα, Σχιζοκύτταρα, Θρομβοκύτταρα, DBill, TBill, TP, LDH