Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up). Έλεγχος για Leishmania IFA(IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων Μικροσκοπική αναζήτηση σε Buffy Coat των λοιπών συνήθων αιμοπαρασίτων : Anaplasma (Ehrlichia) platys, Anaplasma phagocytophilum (E.equi), Hepatozoon canis, Haemobartonella canis και αναζήτηση μικροφιλαριών. Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)