Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania ΙFA (IgG), Ehrlichia canis ΙFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό