Καταργείται διότι νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι αξιόπιστη η διαφοροποίηση μεταξύ FIP type 1 και FIP type 2