Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Ehrlichia canis IFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό