Παράγοντες πήξεως: Γενική Αίματος, Μορφολογία αιμοπεταλίων, PTT, Ινωδογόνο, Χρόνος Προθρομβίνης