Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών Cl, K, Na, Ca, P, Mg, ALB / GLOB, TP