Κλινική δοκιμή ελέγχου νόσου Cushing (ACTH stimulation test). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πορείας του ζώου ύστερα από χορήγηση μιτοτάνης. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την προμήθειά σας με ACTH τον προσδιορισμό δύο δειγμάτων κορτιζόλης σε 0 και 1 ώρες. Xορηγείται ενδομϋικά. Ταυτόχρονα προσδιορίζονται οι παράμετροι : UREA, CREA, Κ, Na, GLU, SGPT, SAP