Κλινική δοκιμή ελέγχου υποθυρεοειδισμού. Η ακριβής αξιολόγηση του υποθυρεοειδικού ζώου είναι δυνατή μόνο ύστερα από διέγερση του με TSH, έτσι η Τ4 ολική προσδιορίζεται σε δύο χρόνους : 0 και ύστερα από 6 ώρες. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την προμήθεια σας με TSH. Θα παραδίδεται ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Εργαστήριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός εικοσιτετραώρου χωρίς να επανακαταψυχθεί και χορηγείται ενδομϋικά (ΙΜ) : Τ4 2 δείγματα + 1 Διεθνής Μονάδα TSH