Καθηγητης Β. Κοντος - Βιογραφικο

Επώνυμο:
Κοντός
Όνομα:
Βασίλειος
Τόπος γέννησης:
Ξηρόλοφος Σουλίου Θεσπρωτίας
Ημ/νία γέννησης:
5-12-1946
Οικογενειακή κατάσταση:
Έγγαμος, πατέρας 2 παιδιών
E-mail: bkontos@esdy.edu.gr
Παρούσα θέση:
Καθηγητής, Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, ΄
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας


ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
 

 • 1975 Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ
 • 1986 Διδάκτορας Κτηνιατρική Παθολογία
 • 1988-1989 Μεταδιδακτορική εκπαίδευση στην Κτηνιατρική Παθολογία και Παρασιτολογία, Εθνική Κτηνιατρική Σχολή ALFORT Παρίσι

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ : Γαλλικά, Αγγλικά

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1978 - σήμερα Άσκηση της Κτηνιατρικής, Ιδιωτικό ιατρείο.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
 

 • 1976 - 1986 : Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ : Κλινικά Περιστατικά-Προπαιδευτική Παθολογία
 • 1986 - 1992 : Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ : Ανάθεση Παθολογία Ουροποιητικού Συστήματος
 • 1992 - 1994 : Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ : Κλινική Παθολογία κατεύθυνσης Ουροποιητικό, Καρδιολογία, Οφθαλμολογία κατεύθυνσης
 • 1994 έως σήμερα : Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας : Ζωοανθρωπονόσοι, Επιδημιολογία και Πρόληψη Τρόφιμα και Δημόσια Υγεία

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(όπου υπάρχει)
 

 1. Canine ehrlichiosis in Greece, sponsored by BAYER AG., Hellas Α.Ε. 1996
 2. Application of Molecular Techniques in the diagnosis of Leishmaniasis sponsored by Pet line. Α.Ε. 1997
 3. Interreg II. Epidemiological studies on zoonoses in Greek borders. E.U. and Ministry of Health., 1997-2001
 4. Studies on zoonoses in Balkan Countries DAC-programme (ΟΑΣΑ) 2001-2002
 5. BSE-Scrapie. Epidemiological studies in Greek Islands. E.U. and Ministry of Agriculture 2001-2003
 6. Πρόγραμμα παρακολούθησης και ελέγχου του υπερπληθυσμού των επιβλαβών τρωκτικών στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και στις συναφείς με αυτές περιοχές υψηλού κινδύνου. Χρηματοδότηση: Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ολυμπιακοί Αγώνες ? Αθήνα 200
 7. Ελληνο-Λιβανική συνεργασία για την αντιμετώπιση των Ζωοανθρωπονόσων, την Υγιεινή, Ασφάλεια και τον Έλεγχο των Τροφίμων ζωϊκής προέλευσης. Χρηματοδότηση: Υπουργεία Εξωτερικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (DAC, 2004)
 8. Διερεύνηση επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον Τομέα Ζωϊκής παραγωγής. Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2005
 9. Μελέτη των μεταβολών του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών κυττάρων και επιχώριων λεμφοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων κυττάρων σε σχέση με τη μεταστατική ικανότητα κακοήθων όγκων Ελλήνων ασθενών (Πρόληψη και πρόβλεψη της μεταστατικής ικανότητας του καρκινικού κυττάρου), ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο του Harvard U.S.A, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΙΝΥΑΕ 2005
 10. Διασυνοριακές Δράσεις για τον έλεγχο των Τροφίμων Ζωϊκής Προέλευσης και την Πρόληψη των Νοσημάτων που μεταδίδονται με αυτά στις περιοχές Φλώρινας και Μοναστηρίου (Μπίτολα) Σκοπίων. INTERREG III, Ελλάδα-FYROM 2006.
 11. Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού για την Υγεία. Κωδ. Υ05-Υ.01-10/Ε005Β. Αναδυόμενες και νεοεμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσοι. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης. 2006
 12. Η Γρίππη των πτηνών και η οικόσιτη γάτα (Η5Ν1) χρηματοδότηση Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2007.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 

 1. Διαπίστωση του παρβοϊού των σκύλων στη χώρα μας. Κοπτόπουλος Γ., Παπαδόπουλος Ο., Τσαγγάρης Θ., Λέκκας Σ., Κοντός Β. (1982): Ελλην. Κτην., 25, 9-16.
 2. Δερματοφυτίαση σε κουνέλια από το Trichophyton mentagrophytes. Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ε., Κοντός Β. (1983): Δ.Ε.Κ.Ε., 34, 72-76.
 3. Περιπτώσεις δερματοφυτιάσεως σε σκύλους και ημίονους οφειλόμενες στο Microsporum gypseum. Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ε., Κοντός Β. (1984): Ελλην. Κτην., 2, 77-83.
 4. Συμβολή στη μελέτη της Λεϊσμανίασης του σκύλου. Κλινική, ορολογική και πειραματική διερεύνηση. Κοντός Β. Διδακτορική διατριβή, 1986. Παράρτημα Νο 13 του 22ου Τόμου της Επιστημονικής Επετηρίδας του τμήματος Κτηνιατρικής.
 5. Απομόνωση Bruccella canis και ορολογική έρευνα, σε σκύλους της περιοχής Θεσσαλονίκης. Σαρρής Κρ., Μπουρτζή-Χατζοπούλου Ε., Κοντός Β., Γιαντζής Δ. και Καστανίδου Χ. (1987) Ε.Κ.Ε., 38,1,24-29.
 6. Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας στο σκύλο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Κοντός Β. (1987): Δ.Ε.Κ.Ε., 38, Ειδ. Τευχ. 53-63.
 7. Το σύνδρομο της ακράτειας του ούρου στο σκύλο και στη γάτα : Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κοντός Β., Δεσίρης Α. (1989): Δ.Ε.Κ.Ε., 40, 4, 246-254.
 8. Η ερλιχίωση από Ehrlichia canis στο σκύλο: Μελέτη σε κλινικά περιστατικά και πειραματική αναπαραγωγή της νόσου. Κουτίνας Α., Κοντός Β. και Ζαγανίδου Δ. (1989) Δ.Ε.Κ.Ε., 40, 3, 167-179.
 9.  Έκτοπος ουρητήρας στο σκύλο: Ανακοίνωση δύο περιστατικών. Κοντός Β., Δεσίρης Α. (1989): Δ.Ε.Κ.Ε., 40, 4, 203-207.
 10. Η ηπατοζωονόσος στο σκύλο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κοντός Β., Κουτίνας Α. (1990): Δ.Ε.Κ.Ε., 41, 1, 44-50.
 11. Η ερλιχίωση στο σκύλο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κουτίνας Α., Κοντός Β.(1990): Επιστημ. Επετ. Τμ. Κτηνιατρικής.
 12. Περίπτωση δυσαυτονομίας της γάτας (Σύνδρομο των Key-Gaskell). Β. Κοντός, (1991), Δ.Ε.Κ.Ε. 42 (1): 52-55.
 13. Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης λύκος στο σκύλο: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Κοντός Β. και Κουτίνας Α. (1991): Friskies Research Digest τεύχος Μαϊου 1991 και Επιστημονική Επετηρίδα Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ.
 14. 14. Λοιμώξεις της γάτας από τον ιό της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας αυτής. Ανασκόπηση τριών περιστατικών. Β.Ι. Κοντός και Α.Moraillon (1993): Anima, 2 (1), 9-13.
 15. Η νεφροπάθεια στη λεϊσμανίαση του σκύλου. Κλινική, εργαστηριακή και παθολογοανατομική μελέτη 14 περιστατικών με πρωτεϊνουρία. Α.Κουτίνας, Β.Κοντός, Ε.Καλδρυμίδου, Σ.Λέκκας (1994) : Δ.Ε.Κ.Ε. 45(2):131-140.
 16. Συστηματικά νοσήματα και εκδηλώσεις από τον οφθαλμό. Αθανασίου Λ.Β., Τζιβάρα Α.Η., Β.Ι.Κοντός, (1996): Αnima.
 17. Νόσος του Lyme : Bιβλιογραφική ανασκόπηση. Κοντός Β., Αθανασίου L. (1999): Δ.Ε.Κ.Ε. 50 (4) : 271-275.
 18. Παρασιτώσεις του εντέρου σε αλλοδαπούς εργάτες: Βασσάλου Ε. Παπακωσταντίνου Γ. Κοντός Β. Βακάλης Ν. (1999) Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή διάγνωση τομ. 4,2:104-107
 19.  Διάγνωση και θεραπεία της χρόνιας βαρείας μονοκυτταρικής ερλιχίωσης (Erhlichia canis) στο σκύλο. Μυλωνάκης Μ.Ε., Κουτίνας Α.Φ., Κοντός Β.Ι., Μπιλλίνης Χ. και Κουτίνας Χ.Κ.
 20. Ε. Παπαδογιαννάκης, B. Κοντός, Μ. Ταμαμίδου και Α. Ρουμελιώτου: Η κυτταρομετρία ροής και οι εφαρμογές της, Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 2005, 56(1):71-77.
 21. Ε. Παπαδογιαννάκης, Β. Κοντός και Δ. Τόντης: Η δερματομυΐτιδα του σκύλου: Αναφορά σε ένα κλινικό περιστατικό. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας, 2005, 56(4):358-364.
 22. Seroprevalence of Ehrlichia canis infection among privately-owned dogs in northern Bulgaria Tsachev I. Παπαδογιαννάκης Ε.Ι., Κοντός Β., Zarkov I., Petrov V., Pelagic V. Περιοδικό της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας 2006, 57.
 23. Ε. Papadogiannakis, V. Kontos and K. Frangia (2008). A case of canine squamous cell carcinoma secondary to solar keratosis (actinic carcinoma in situ). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 59(1):64-70.
 24. Ε. Papadogiannakis, A. Koutinas and V. Kontos (2008). The effect of prolonged decalcification on the immunohistochemical staining of Leishmania infantum amastigotes in formalin-fixed, paraffin-embedded canine soft tissues (lymph nodes). Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 59(1):77-80

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά Ελληνικών Συνεδρίων

 1. Παραφυματίωση των προβάτων και αιγών.Λεοντίδης Σ., Χριστόπουλος Χ.,Μητλιάγκας Π., Γιαντζής Ν., Κοντός Β (Ανακοινώθηκε στο 1ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του ιδίου συνεδρίου, 1978, τ.Β., 5-24).
 2. Ehrllichia platys in dogs.Kontos V.I. and Papadopoulos O. (1987): Intrrnational Conf
 3. Erence on Ricketsiology: The present and the future Palermo Italia
 4. Επιδημιολογική μελέτη των δερματοφυτιάσεων σε γάτες του νομού Αττικής. Αθανασίου Λ. Β., Βασσάλου Ε.Μ., Κουντούρη Α.Κ., Κοντός Β.Ι., Βακάλης Ν.Σ. (1998): Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων.
 5. Ορολογική διερεύνηση της ερλιχίωσης σε σκύλους πάσχοντες από λεϊσμανίαση. Κοντός Β.Ι., Αθανασίου Λ.Β., Μπιτχαβά Δ.Β. (1998): Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων.
 6. Η συστηματική κλινική εξέταση της γάτας. Ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες αυτής. Κοντός Β.Ι., Αθανασίου Λ.Β. (1998): Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων.
 7. Τα ζώα συντροφιάς στη χώρα των παιδιών μας. Κονταρίνη Μ., Κοντός Β.Ι. (1998): Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων.
 8. Δερματική Διροφιλαρίαση στο σκύλο. Αρβανίτης Γ.Ε., Κοντός Β.Ι. , Τόντης Δ. (1998): Πρακτικά 5ου Συνεδρίου Κτηνιατρικής Μικρών Ζώων.
 9. Προβλήματα από την Διευρωπαϊκή ή τη Διηπειρωτική μετακίνηση ζώων συντροφιάς. Νομικό πλαίσιο, Δυνατότητες εξυπηρέτησης, Διασπορά λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων Αθανασίου Λ., Βασσάλου Ε., Κοντός Β., Βακάλης Ν. (1999) : Αθήνα, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
 10. Επίδραση εξωγενών παραγόντων στις βιοχημικές παραμέτρους του αίματος στην πράξη. Μπιτχαβά Δ.Β., Αθανασίου Λ., Κοντός Β. (1999) : Αθήνα, 8 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
 11. Η έξω ωτίτιδα στο σκύλο. Αναδρομική μελέτη σε 170 περιστατικά. Κριτσέπη Μ., Αθανασίου Λ., Κοντός Β. (1999) : Αθήνα, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
 12. Το μικρό φαρμακείο για την αντιμετώπιση των ηλεκτροκαρδιογραφικών διαταραχών σε επείγοντα περιστατικά. Αθανασίου Λ., Κοντός Β. (1999) : Αθήνα, 8ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο.
 13. Μελέτη της αντοχής στα αντιβιοτικά στελεχών μη τυφοπαρατυφικών σαλμονελλών ζωϊκής προέλευσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου έντεκα ετών. Α. Μαρκογιαννάκης, Ε.Ν.Βελονάκης, Λ.Κονδύλη, Μ.Μουρούτσου, Γ.Παπαδοπούλου, Μ.Λαμπίρη, Μ.Πασσιώτου, Α.Μπίτου, Γ. Μπεθυμούτης, Μ.Κονταρίνη, Β.Κοντός και Α.Βατόπουλος (2000): Αθήνα 2ο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας
 14. Present status of trichinellosis in Greece: A review Xth International Conference on Trichinellosis-Fontainebleau. Sotiraki S.T., Athanasiou L.V., Himonas C.A., Kontos V.I., Kyriopoulos I. (France) 20-24 August 2000.
 15. Γενικευμένη Λεϊσμανίαση του Σκύλου. Αιτιολογία, Επιζωοτολογία, Παθογένεια και Κλινική Εικόνα. Β.Ι.Κοντός , Αθήνα Μάρτιος 2001. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου
 16. Διατροφή και Λεϊσμάνια. Β.Ι.Κοντός, Αθήνα Μάρτιος 2001. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου.
 17. Διερεύνηση ζωοανθρωπονόσων σε εργαζόμενους σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Βασσάλου Ε.Μ., Αθανασίου Λ.Β., Κοντός Β.Ι., και Βακάλης Ν.Χ. (2001): Πρακτικά 3ου Κτηνιατρικού Συμποσίου Παραγωγικών Ζώων
 18. Η Τοξοπλάσμωση στα πρόβατα. Επιζωοτιολογική διερεύνηση Κοντός Β.Ι., Μπουτσίνη Σ., Χαραλαμπίδης Σ., Διάκου Α., Αθανασίου Λ.Β., Μαγγανά Ο. και Νομικού Κ. (2001): Πρακτικά 3ου Κτηνιατρικού Συμποσίου Παραγωγικών Ζώων
 19. Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων με προσανατολισμό στους διαχειριστές της υγείας των αγροτικών ζώων. Σωσσίδου Ε.Μ., Αθανασίου Α.Β., Γιαννακόπουλος Κ.Γ. , Κοντός Β.Ι., Μπρόζος Χ.Ν. και Μαραγκός Ε.Ι. (2001): Πρακτικά 3ου Κτηνιατρικού Συμποσίου Παραγωγικών Ζώων
 20. Ορολογική διερεύνηση της Λεϊσμανίασης του σκύλου σε 7 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Αθανασίου Λ., Κοντός Β., Κτενάς Ε. Αθήνα Μάρτιος 2001 Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο
 21. Παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη μόλυνση σκύλων κυνηγετικών φυλών από τη Leishmania infantum. Λ. Λεοντίδης, Μ.Ν.Σαριδομιχελάκης, Χ.Μπιλλίνης, Β.Ι.Κοντός, Α.Φ.Κουτίνας, Α.Δ.Γαλάτος, Μ. Μυλωνάκης. Αθήνα Μάρτιος 2001. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου
 22. Εχινοκοκκίαση στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Εκτίμηση κόστους. Χαραλαμπίδης Σ., Διάκου Α.Τσίνας Α., Κοντός Β., Αθανασίου Λ. Νοέμβριος 2001. (Θεσ/κη). Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου Παραγωγικών ζώων.
 23. Μ. Γρανιτσιώτης, Ε. Παπαδογιαννάκης, Σ. Βουρλή, Σ. Γουλάπτσης, Γ. Κοτανίδης, Μ. Πολέμης, Β. Κοντός και Α. Βατόπουλος: Γενετική ταυτοποίηση των στελεχών Staphylococcus aureus που απομονώθηκαν από το γάλα αιγοπροβάτων με μαστίτιδα σε εκτροφές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συνεδρίου, 16-19 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα, σελ. 109.
 24. Επίδραση του χρόνου και της θερμοκρασίας στις τιμές των συνηθέστερων αιματολογικών παραμέτρων του σκύλου, Λ.Β.Αθανασίου, Ζ.Σ.Πολυζοπούλου, Β.Ι.Κοντός, (10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Φεβρουάριος 2006, Αθήνα)
 25. Διάταση και στροφή του στομάχου στο σκύλο: Προτεινόμενη διαχείριση βασισμένη και στην εμπειρία από την αντιμετώπιση 95 περιστατικών, Χ. Χαραλαμπίδης, Δ. Ματραλής, Β.Ι.Κοντός, (10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο. Φεβρουάριος 2006, Αθήνα)
 26. Η επιζωοτιολογία της γρίπης των πτηνών : Οι πιθανές επιπτώσεις της στην πτηνοτροφική ? χοιροτροφική παραγωγή και κυρίως στη Δημόσια Υγεία, Β.Ι.Κοντός, (10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φεβρουάριος 2006 Αθήνα)
 27. Λεϊσμανίαση, ερλιχίωση και λοιπά αρθροποδογενή νοσήματα της γάτας στην Ελλάδα , Β.Ι.Κοντός, (10ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Φεβρουάριος 2006 Αθήνα)
 28. Ουρολιθιάσειςτης Γάτας, Β.Ι.Κοντός, Αθήνα Μάρτιος 2007, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Ζώων
 29. Η Περιτοναϊκή Διύλιση για την αντιμετώπιση της Νεφρικής Ανεπάρκειας στο σκύλο. Μ. Κατσιμπούλας, Δ. Ματραλής, Γ.Μουσχής, Β. Κοντός (11 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Μάρτιος 2009, Αθήνα)
 30. Διάγνωση παραμένοντος αορτικού (ή Βοταλειου) πόρου σε σκύλο. Ι. Πολυχρονίου, Β. Κοντός (11 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Μάρτιος 2009 Αθήνα)
 31. Περιστατικό υπερασβεστιαιμίας δευτερογενώς σε Β-Λέμφωμα σε σκύλο. (11 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Μάρτιος 2009 Αθήνα)
 32. Προσδιορισμός των ενδοκυττάριων κυτταροκινών ιντερφερόνης-γ και ιντερλευκίνης-4 στα Τ-Λεμφοκύτταρα του περιφερικού αίματος φυσιολογικών σκύλων. Δ.Θ. Ματραλής, Α.Φ.Κουτίνας, Ε.Παπαδογιαννάκης, Μ.Ταμαμίδου, Α.Ρουμελιώτου, Β.Ι.Κοντός (11 Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Μάρτιος 2009 Αθήνα).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
 

 1. The incidence of Canine Leishmaniasis in northern Greece: An epizootiological study of the decade 1977-1987. Kontos V.I., Spais A.G.(1989) : In Leishmaniasis. The current Status and New Strategies for Control. N.A.T.O.-A.S.I. series. Plenum Publishing corp. New York. London pp: 77-82.
 2. Studies on the role of the Ground Squirrel (Citellus citellus) in the epidemiology of Leishmaniasis. Kontos V.I., Koptopoulos G.S., Haralabidis S. Th., Spais A. G. (1989) : In Leishmaniasis: The current Status and New Strategies for control, NATO-asi-Series,Plemum publishing Corp.New York-London, p.83-87.
 3. Canine Hepatozoonosis. A retrospective study of 11 cases. Kontos V.I., Koutinas A. (1990): European Journal of Companion Animal Practice, Vol II, 1, 26-30.
 4. Natural and Experimental Canine Infections with a Greek strain of
 5. Ehrlichia platys. Kontos V.I., Papadopoulos O., French T.W. (1991), Veterinary Clinical Pathology, 20 (4): 101-105.
 6. Skin Lesions in Canine Leishmaniasis (Kala Azar): A Clinical and Histopathological Study on 22 Spontaneous Cases in Greece. Koutinas A., Scott D.W., Kontos V., and Lekkas S. (1992): Veterinary Dermatology, 3 (3) 121-130.
 7. Old World Canine Leishmaniasis. Kontos V.I. and Koutinas A. F. (1993): Compedium Cont. Educ., 15 (7), 949-960.
 8. Whole Blood Lead Concentration and Erythrocyte Delta-Aminolevulinic Acid Dehydratase (ALAD) Activity in Selected Canine Populations in Greece. Z.S.Polizopoulou, V.I.Kontos, A.F.Koutinas and A.Papasteriades. (1994): J.Trace Elem.Electrolytes Health Dis , 8, 203 -207.
 9. Leishmaniasis-associated nephropathy: a clinical, clinicopathologic and pathologic study in 14 spontaneous cases with proteinuria. A.F.Koutinas, V. Kontos, H. Kaldrymidou, S. Lekkas. Canine European journal of Companion Animal Practice, 1995, 5:31-38
 10. Clinical Observations in 15 Spontaneous Cases of Canine Babesiosis. Kontos V.I., Koutinas A.F.(1997):Canine Pract 23 (3) 30-34
 11. Use of Enrofloxacin in the Treatment of Acute Canine Ehrilichiosis. Kontos V. I., Athanassiou L.V. (1998): Cannine Pract 23 (3):10-14.
 12. Two Rare Disorders in the cat: Demodectic Otitis Externa and Sarcoptic Mange. Kontos V., Sotiraki S., Himonas C. (1998): Feline Pract 26 (6): 18-20.
 13. Trichinelosis in Greece: A REVIEW, Sotiraki S.T., Athanassiou L.V., Himonas C. A. Kontos V.I. and Kyriopoulos I. (2001) : Parasite 8, S 83 - 85
 14. Relation of clinical signs to pathological changes in 19 cases of canine distemper encephalomyelitis. Koutinas A.F., Polizopoulou Z.S., Baumgaertner W., Lekkas S., Kontos V. I. Comp. Pathology, (2002)126: 47-56.
 15. A cross-sectional study of Leishmania spp. infection in clinically healthy dogs with chain reaction and serology in Greece. Leontides L.S., Saridomichelakis M.N. Billinis Ch. , Kontos V.I., Koutinas A.F., Galatos A.D. and Mylonakis M.E.: Veterinary Parasitology, (2002) 109, 19 - 27
 16. Serological evidence of mixed infection involving the zoonoses , Leishmaniasis and Leptosrirosis in Greeks dogs. Boutsini S., Patakakis M., Burriel A.R. and Kontos V.I. (2002): Microbiological 25, 00, 00
 17. Application of the Abbott celldyn 3500? in sheep haematology. Athanasiou L.V. Polyzopoulou Z.S., Giannakopoulos K.G, Kontos V.I. Qvet clinical path. (2002) 3. 114-117
 18. Evaluation of cytology in the diagnosis of acute canine moncytic ehrlichiosis (Ehrlichia canis): A comparison between 5 methods, Mylonakis M.E., Koutinas A.F., Billinis C., Leontides L.S., Kontos V.I., Papadopoulos O., Rallis T., Fytianou A., Veterinary Microbiology, (2003)91: 197-294.
 19. Chronic Canine Erhrlichiosis (Erhrlichia canis): A Retrospective Study of 19 Natural Cases, Mathios E.Mylonakis, Alex F. Koutinas, Edward B. Breitschwerdt, Barbara C. Hegarty, Charalambos D. Billinis, Leonidas S. Leontides, Vassilios I. Kontos, J.Am.An.Hosp.Assoc. (2004) vol. 40 174-184
 20. Evaluation of Lymph Node and Bone Marrow Cytology in the Diagnosis of Canine Leishmaniasis ( Leishmania infantum) in symptomatic and asymptomatic Dogs. Saridomichelakis M.N., Mylonakis M.E., Leontides L.S., Koutinas A.F., Billenis Ch. and Kontos V.I. : Am J. Trop Med Hyg ( 2005) 73(1), 82-83.
 21. Cytology patterns of lympoadenopathy in dogs infected with Leishmania infantum. Mylonakis M.E., Papaioannou N., Saridomichelakis M.N., koutinas A.F. , Billinis Ch. and Kontos V.I. (2005): Vet Clin Pathology, 34, 3, 243-247.
 22. Periodic administration of allopurinal is not effective for the prevention of Canine Leishmaniasis ( Leishmania infantum ) in the endemic areas. Saridomichelakis M.N., Mylonakis M.E., Leontides L.S., Koutinas A.F., Billenis Ch., Koutinas A.F., Galatos A.D., Gouletsou P. , Diakou A and Kontos V. I. (2005): Veterinary Parasitology. Ε. Papadogiannakis, D. Perimeni, E. Velonakis, V. Kontos and A. Vatopoulos: Providencia stuartii infection in a dog with severe skin ulceration and cellulitis, (2007) Journal of Small Animal Practice, 48:343-345.
 23. Evaluation of a serum-based PCR assay for the diagnosis of canine monocytic ehrlichiosis.Mylonakis ME, Siarkou VI, Leontides L, Bourtzi-Hatzopoulou E, Kontos VI, Koutinas AF.Vet Microbiol. 2009 Sep 18;138(3-4):390-3. Epub 2009 Apr 19.PMID: 19419823 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 24. Some microbiological aspects of rats captured alive at the port city of Piraeus, Greece. Burriel AR, Kritas SK, Kontos V.Int J Environ Health Res. 2008 Apr;18(2):159-64.PMID: 18365804 [PubMed - indexed for MEDLINE]
 25. Ε. Papadogiannakis, V. Kontos, M. Tamamidou and A. Roumeliotou: Determination of intracellular cytokines IFN-γ and IL-4 in canine T lymphocytes by flow cytometry following whole blood culture. (2009), Canadian Journal of Veterinary Research, 73(2):137-143.
 26. Ε. Papadogiannakis, G. Spanakos, V. Kontos, P. Menounos, N. Tegos and N. Vakalis: Molecular detection of Leishmania infantum in wild rodents (Rattus norvegicus) in Greece. (2009), Zoonoses and Public Health, (in press).
 27. E. Papadogiannakis, G. Andritsos, V. Kontos, G. Spanakos, C. Koutis, E. Velonakis (2009) Determination of CD4+ and CD8+ T cells in the peripheral blood of dogs with leishmaniosis before and after prolonged allopurinol monotherapy. (2009)The Veterinary Journal, doi:10.1016/j.tvjl.2009.08.001.
 28. Brucellosis in a dog caused by Brucella melitensis, Vladimira Hinic, Evanthia Petridou, Vassilis Kontos, Joachim Frey, (2009)Veterinary Microbiology, In Press.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
 

 1. Διερεύνηση επαγγελματικών ασθενειών σε εργαζόμενους στον Τομέα Ζωϊκής παραγωγής. Έκδοση: Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, 2007
 2. Μελέτη των μεταβολών του ανοσοφαινότυπου των καρκινικών κυττάρων και επιχώριων λεμφοκυττάρων, δενδριτικών και μακροφάγων κυττάρων σε σχέση με τη μεταστατική ικανότητα κακοήθων όγκων Ελλήνων ασθενών, 2009 (Ερευνητική Εργασία, υποβληθείσα στο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

3 διδακτορικές διατριβές