Για ιδιοκτητες

Τα Ελληνικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια προσφέρουν στους ιδιοκτήτες ζώων μια σειρά προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων με στόχο την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υγείας του ζώου τους.

Έχοντας ως στόχο την πρόληψη των νοσημάτων των μικρών μας φίλων, παρέχεται στους ιδιοκτήτες ζώων η δυνατότητα εκτέλεσης συγκεκριμένων ομαδοποιημένων εξετάσεων τόσο ανάλογα με το είδος του ζώου (σκύλοι, γάτες, πτηνά κλπ) όσο και ανάλογα με την κατηγορία παθολογικών καταστάσεων των οποίων επιθυμούν την διερεύνηση (ζώα με προβλήματα του ήπατος, των νεφρών, αλλεργικά ζώα κλπ).

Τα Ελληνικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια επισημαίνουν πάντα στους ιδιοκτήτες τη σημασία και την αναγκαιότητα των προληπτικών εξετάσεων για την υγεία του ζώου. Νοσήματα όπως η Λεϊσμανίωση ή η Ερλιχίωση είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά εφόσον διαγνωσθούν έγκαιρα και για αυτό προτείνετε πάντα η τακτική επίσκεψη του ζώου στον κτηνίατρο.
Ο κτηνίατρος που παρακολουθεί το μικρό σας φίλο, είναι εκείνος που θα σας δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την συχνότητα των απαιτούμενων εξετάσεων του ζώου σας και το είδος αυτών. Με τη σειρά τους, τα Ελληνικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια ενημερώνουν άμεσα τoν κτηνίατρο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων έτσι ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη εκτίμηση της κατάστασης του ζώου και να καθοριστεί η περαιτέρω διαχείριση του ζώου εφόσον κριθεί ότι κάτι τέτοιο απαιτείται.

 Στον δικτυακό τόπο (site) των Ελληνικών Κτηνιατρικών Εργαστηρίων μπορείτε να πληροφορηθείτε για το σύνολο των προληπτικών εξετάσεων που είναι απαραίτητο να πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο ζώο σας.