Για κτηνιατρους

«Ο διαγνωστικός σας εξοπλισμός»

Τα Ελληνικά Κτηνιατρικά εργαστήρια απευθύνονται στους κτηνιάτρους όλης της Ελλάδας και έχουν κύριο μέλημά τους να αποτελέσουν το Διαγνωστικό Εξοπλισμό κάθε Κτηνιατρείου.

Έχοντας ως στόχο την πλήρη κάλυψη των διαγνωστικών απαιτήσεων, έχουμε δημιουργήσει μία μονάδα τελευταίας τεχνολογίας που συνεχώς εξελίσσεται έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα να παρακολουθεί τα νέα δεδομένα της κτηνιατρικής επιστήμης και να προσαρμόζεται ανάλογα.

Οι κτηνίατροι έχουν την δυνατότητα να αποστέλλουν τα δείγματά τους μέσα από ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο παραλαβής δειγμάτων. Τα δείγματα κατά την παραλαβή τους καταγράφονται και αξιολογούνται ως προς την καταλληλότητά τους για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων σύμφωνα με το αυστηρό Σύστημα Διαχείρισης EN ISO 90012008 (παρουσία αιμόλυσης, λιπαιμίας, πηγμάτων κλπ). Στην συνέχεια δρομολογούνται στο αντίστοιχο τμήμα (αιματολογικό, βιοχημικά, ορολογικό, κυτταρολογικό κλπ). Ακολούθως τα αποτελέσματα καταχωρούνται στη Βάση Δεδομένων του εργαστηρίου στην οποία ο κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να ανατρέχει όσος χρόνος κι αν παρέλθει.

 Κατά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο συνεργαζόμενος με εμάς κτηνίατρος έχει την δυνατότητα να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα με όποιον τρόπο επιθυμεί - email, fax, τηλεφωνικά - ενώ μπορεί να εγγραφεί στο online δίκτυο του Εργαστηρίου μας και να έχει πρόσβαση σε αυτά, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Στον δικτυακό μας αυτό τόπο μπορεί να ανευρίσκει τις εξετάσεις του υπό παρακολούθηση ζώου όχι μόνο της τρέχουσας ημέρας αλλά και για συγκρίσεις με τα ευρήματα από τις παλαιότερες εξετάσεις του ίδιου ζώου.

Τα δείγματα των ορών αίματος φυλάσσονται σε καταψύκτες κατάλληλης θερμοκρασίας για τουλάχιστον έναν μήνα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η επανάληψη κάποιας εξέτασης (πχ ζεύγη ορών) καθώς και η πιθανή προσθήκη συμπληρωματικών εξετάσεων χωρίς να απαιτείται εκ νέου αιμοληψία, γεγονός συχνά δυσάρεστο για τον ιδιοκτήτη.

Πέραν όμως της ολοκλήρωσης των ζητούμενων εξετάσεων, τα Ελληνικά Κτηνιατρικά Εργαστήρια παρέχουν επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στον κτηνίατρο. Συγκεκριμένα, ο επιστημονικός υπεύθυνος του εργαστηρίου, καθηγητής Βασίλειος Κοντός είναι πάντα διαθέσιμος να συζητήσει με τους συναδέλφους όχι μόνο τα ευρήματα από τις εκτελούμενες εξετάσεις αλλά και γενικότερα το περιστατικό, στο σύνολό του, όπως π.χ. είναι η περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπισή του.