Τμημα Παρασιτολογιας

Παρασιτολογική απλή

0.00

Περισσοτερα

Παρασιτολογική με εμπλουτισμό

0.00

Περισσοτερα

Αναζήτηση μυϊκών ινών και λιποσφαιρίων

0.00

Περισσοτερα

Test θρυψίνης (Film test)

0.00

Περισσοτερα

Cryptosporidium - Giardia - ELISA

0.00

Περισσοτερα