Τμημα Αιματολογιας

Γενική Αίματος απλή

0.00

Περισσοτερα

Γενική Αίματος & Επίχρισμα

0.00

Περισσοτερα

Ταχύτητα καθίζησης

0.00

Περισσοτερα

Δικτυοερυθροκύτταρα Σκύλου

0.00

Περισσοτερα

Δικτυοερυθροκύτταρα Γάτας

0.00

Περισσοτερα

Διερεύνηση αναιμίας (Π7)

0.00

Περισσοτερα