Ορμονολογικο Τμημα

ACTH (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

ACTH stimulation test (Π14)

0.00

Περισσοτερα

Κορτιζόλη (1 δείγμα)

0.00

Περισσοτερα

Κορτιζόλη (2 δείγματα)

0.00

Περισσοτερα

Κορτιζόλη (3 δείγματα)

0.00

Περισσοτερα

TSH (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

Free T3 (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

Free T4 (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

Τ3 ολική (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

Τ4 ολική (προσδιορισμός)

0.00

Περισσοτερα

1 IU + 2 δείγματα Τ4 (Π11)

0.00

Περισσοτερα