Κυτταρολογικο Τμημα

Μορφολογικά χαρακτηριστικά

0.00

Περισσοτερα

Έγκλειστα Ν. Carre

0.00

Περισσοτερα

Εντόπιση μικροφιλαριών

0.00

Περισσοτερα

Ταυτοποίηση μικροφιλαριών

0.00

Περισσοτερα

Κύτταρα ερυθηματώδους λύκου

0.00

Περισσοτερα

Μυελός των οστών (Μυελόγραμμα)

0.00

Περισσοτερα

Περικαρδιακή συλλογή

0.00

Περισσοτερα

Θωρακική συλλογή

0.00

Περισσοτερα

Πύο ή άλλη συλλογή (κυτταρολογική)

0.00

Περισσοτερα

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό

0.00

Περισσοτερα

Λεμφαδένα για Leishmania

0.00

Περισσοτερα

Λεμφαδένα για νεοπλάσματα

0.00

Περισσοτερα

Δερματικές αλλοιώσεις - Έλκη

0.00

Περισσοτερα

Όγκους, μάζες εσωτερικών οργάνων

0.00

Περισσοτερα