Κλινική δοκιμή ελέγχου υποθυρεοειδισμού. Η ακριβής αξιολόγηση του υποθυρεοειδικού ζώου είναι δυνατή μόνο ύστερα από διέγερση του με TSH, έτσι η Τ4 ολική προσδιορίζεται σε δύο χρόνους : 0 και ύστερα από 6 ώρες. Για τον λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την προμήθεια σας με TSH. Θα παραδίδεται ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Εργαστήριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός εικοσιτετραώρου χωρίς να επανακαταψυχθεί και χορηγείται ενδομϋικά (ΙΜ) : Τ4 2 δείγματα + 1 Διεθνής Μονάδα TSH

0.00

Περισσοτερα

Τεστ καταστολής (Low Dose Dexamethasone test). Τρία δείγματα κορτιζόλης και GLU, SGPT, SAP, UREA

0.00

Περισσοτερα

Τεστ καταστολής (High Dose Dexamethasone test).Τρία δείγματα κορτιζόλης και GLU, SGPT, SAP, UREA

0.00

Περισσοτερα

Κλινική δοκιμή ελέγχου νόσου Cushing (ACTH stimulation test). Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της πορείας του ζώου ύστερα από χορήγηση μιτοτάνης. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την προμήθειά σας με ACTH τον προσδιορισμό δύο δειγμάτων κορτιζόλης σε 0 και 1 ώρες. Xορηγείται ενδομϋικά. Ταυτόχρονα προσδιορίζονται οι παράμετροι : UREA, CREA, Κ, Na, GLU, SGPT, SAP

0.00

Περισσοτερα

Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών Cl, K, Na, Ca, P, Mg, ALB / GLOB, TP

0.00

Περισσοτερα