Διερευνηση Αναιμιας : αναγεννητικη, αιμολυτικη - αιμορραγικη, υποπλαστικη, απλαστικη

Διερεύνηση αναιμίας. Γενική Αίματος, Λευκοκυτταρικός τύπος (επίχρισμα), Δικτυοερυθροκύτταρα, Σφαιροκύτταρα, Σχιζοκύτταρα, Θρομβοκύτταρα, DBill, TBill, TP, LDH

0.00

Περισσοτερα

Πλήρης Διερεύνηση αναιμίας. Γενική Αίματος, Λευκοκυτταρικός τύπος (επίχρισμα), Δικτυοερυθροκύτταρα, Σφαιροκύτταρα, Σχιζοκύτταρα, Θρομβοκύτταρα, DBill, TBill, TP, LDH. Έλεγχος για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων.


Μικροσκοπική αναζήτηση σε Buffy Coat των λοιπών συνήθων αιμοπαρασίτων : Anaplasma (Ehrlichia) platys, Anaplasma phagocytophilum (E.equi), Hepatozoon canis, Haemobartonella canis και αναζήτηση μικροφιλαριών.
 

0.00

Περισσοτερα