Αρθροποδογενη (Κροτωγενη) Νοσηματα

Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania IFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό

0.00

Περισσοτερα

Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Ehrlichia canis IFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό

0.00

Περισσοτερα

Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis ΙFA (IgG), αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό

0.00

Περισσοτερα

Χωρίς τίτλο ορολογική εξέταση για Leishmania ΙFA (IgG), Ehrlichia canis ΙFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) αποτέλεσμα θετικό ή αρνητικό

0.00

Περισσοτερα

Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up).  Έλεγχος για Leishmania IFA (IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων, Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)

0.00

Περισσοτερα

Εξαμηνιαίος προληπτικός έλεγχος (check up). Έλεγχος για Leishmania IFA(IgG), Ehrlichia canis IFA (IgG), Babesia canis IFA (IgG) χωρίς τίτλο αντισωμάτων Μικροσκοπική αναζήτηση σε Buffy Coat των λοιπών συνήθων αιμοπαρασίτων : Anaplasma (Ehrlichia) platys, Anaplasma phagocytophilum (E.equi), Hepatozoon canis, Haemobartonella canis και αναζήτηση μικροφιλαριών. Γενική αίματος, Βασικές βιοχημικές αναλύσεις (UREA, CREA, SGOT, SGPT, SAP)

0.00

Περισσοτερα