ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ - ΑΙΜΟΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ

Κατεβάστε την παρουσίαση εδώ


ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΨΥΛΛΟΥΣ & ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ ? ΛΟΙΠΕΣ ΖΩΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΟΙ

ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ - ΑΙΜΟΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ
Νοσολογικές καταστάσεις και παθογόνοι παράγοντες που μεταδίδονται με Αρθρόποδα.

ΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ - ΑΙΜΟΜΠΑΡΤΟΝΕΛΛΩΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΖΩΟΤΙΟΛΟΓΙΑ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ B. Haenselae ΣΕ ΓΑΤΕΣ (IFA IgG)
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ Haemobartonella spp ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (PCR)
CSD - B.henselae ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Επιστροφη